Bildbeskrivning

Ring idag: 070 589 24 20

Bengt Lindström - EasyRed

Under 2013 startade jag upp EasyRed. Den 1 september 2013 tog jag över verksamheten från Redovisningskonsulten Gunnar Rubin som startade 1980. Namnet EasyRed kommer av att jag vill förenkla för företag, dvs. göra det enkelt eller Easy samt Red från Redovisning.

Jag har fokus på kundnyttan och vill förenkla ditt företagande.

Jag är civilekonom med examen från Lunds Universitet. Har arbetat inom skatteförvaltningen. Jag har mer är 20 års erfarenhet som Ekonomichef från olika företag och branscher, även från börsföretag. Mycket goda kunskaper av redovisning och bokslut. Men framförallt har jag en stor verksamhets förståelse.

Min IT kunskap är gedigen, då jag haft ansvar för detta inom ett antal företag. Arbetat med olika affärssystem.

Är även utbildad inom HR och har varit verksam som personalchef i ett medelstort företag inom verkstadsindustrin.


Erfarehet från en rad olika branscher som handel, finans och försäkring, verkstadsindusti, fordonsindustrin, kemi mm.


Från juni 2014 är jag Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i SRF. Kraven för detta är bland annat:

  1. Välutbilddad
  2. Kvalitetskontrollerad
  3. Försäkrad
  4. Följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko


Bildbeskrivning
Bildbeskrivning